• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)

Contact us

 • Contacts

  Head Office : No.14, mohandes St., Ershad Blvd., Mashhad,  Iran
  Postal Code: 9185835534

  Phone:+985137684091 -6 , +985137007000

  Fax: +985137688868

  P.O.Box: 91775-1569 Mashhad - Iran

  ........

  Tehran Office:
  Address: No.3, Arshad St. ,Dovvom Sharghi St. ,Mordad St. ,Golha Square ,Doctor Fatemi St. Tehran ,Iran

  Postal Code: 1413983941

  Phone: +982188332688

  Fax: +982188332689

 • Download Catalog
   There is no record to show.
 • Employment

  Career

  *FullName:
  *BirthDate:
  *Gender:
  *Marital Status:
  *Last degree:
  University:
  Major:
  Experiences:
  *Email:
  *Location:
  *Address:
  Phone:
  Description:
  Upload Resume (Maximum Size 4 MB)
  Security Code:
 • Critics and Suggestions

  Opinion

  *Full Name
  *Email
  Description
  Security Code: