• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

طرح مدول اول تصفيه خانه فاضلاب شهر سبزوار

طرح مدول اول تصفيه خانه فاضلاب شهر سبزوار

نام پروژه: طرح مدول اول تصفيه خانه فاضلاب شهر سبزوار

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: شبکه های جمع آوری فاضلاب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: استان خراسان رضوي- شهر سبزوار

کارفرما: شركت آب و فاضلاب استان خراسان رضوي

توضیحات پروژه:

 نوع خدمات : امكان يابي، طراحي و نظارت بر اجرا
مشخصات تصفيه خانه فاضلاب :
            سرانه توليد فاضلاب: سال 1390: Lpcd) 193)، سال 1400: Lpcd) 200)
            نوع فرآيند: استخرهاي تثبيت اختياري ساده و بي هوازي
            ظرفيت طرح : افق دوره طرح: 80000 مترمكعب در  شبانه روز
            مدولاسيون: چهار مدول مساوي هر يك بظرفيت 20000 مترمكعب در شبانه روز
            اجزاء طرح: تأسيسات پيش تصفيه (آشغالگيري)، استخرهاي  تثبيت ساده بي هوازي و اختياري تكميلي همراه با  پوشش دهي توسط ورقهاي پلي اتيلن (ژئوممبران) و ژئوتكستايل، تأسيسات گندزدايي (كلرزني). نوع پوشش استخرها (كف و ديوار): ورق پلي اتيلن (ژئوممبران) با لايه ژئوتكستايل   
            مساحت تصفيه خانه: ha 220
تاريخ شروع مطالعات: 1379