• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

طرح متعادل سازي جريان فاضلاب شهرك صنعتي طوس مشهد

طرح متعادل سازي جريان فاضلاب شهرك صنعتي طوس مشهد

نام پروژه: طرح متعادل سازي جريان فاضلاب شهرك صنعتي طوس مشهد

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: شبکه های جمع آوری فاضلاب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: شهرك صنعتي طوس مشهد- حدفاصل جاده سنتو و جاده حسن آباد

کارفرما: شركت آب و فاضلاب مشهد

توضیحات پروژه:

نوع خدمات : امكان يابي و طراحي
مشخصات طرح :
نوع فرآيند: بطور كلي هدف از ايجاد تأسيسات مذكور، يكنواخت سازي جريان كمي فاضلاب توليدي جميع واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك صنعتي طوس بلحاظ امكان انتقال به تصفيه خانه پركندآباد مشهد(مدول اول- تصفيه خانه قاسم آباد) مي باشد. طول خط انتقال پس از تأسيسات متعادل سازي تا محل تصفيه خانه حدود 10 كيلومتر است. با توجه به موضوع و بلحاظ امكان كاهش شوكهاي هيدروليكي و تا حدودي يكنواخت سازي كيفي جريان فاضلاب استفاده از چنين  تأسيساتي پيشنهاد شده است. طرح مذكور بگونه اي طراحي شده است  كه درصورت نياز به ايجاد تأسيسات تصفيه در محل نيز بتوان از آن  بعنوان تأسيسات پيش تصفيه فيزيكي و متعادل سازي جريان ورودي  به تصفيه خانه نيز استفاده نمود.
ظرفيت طرح: ابتدا m3/day 3000 ، انتها m3/day 7000
مدولاسيون: دو مدول هر يك بظرفيت حدود 3500 مترمكعب در شبانه روز براي استخرهاي متعادل سازي و تأسيسات پيش تصفيه براي كل ظرفيت               
اجزاء طرح: حوضچه متعادل سازي و تصفيه مقدماتي (آشغالگيري، دانه
گيري) كل جريان فاضلاب شهرك و حذف چربي و روغن در واحدهاي صنعتي شاخص.
مساحت تصفيه خانه : ha 1
تاريخ شروع مطالعات: 1379