• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

طرح شناسايی و تهيه شناسنامه کانال های آبهای سطحی شهر مشهد

طرح شناسايی و تهيه شناسنامه کانال های آبهای سطحی شهر مشهد

نام پروژه: طرح شناسايی و تهيه شناسنامه کانال های آبهای سطحی شهر مشهد

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: شبکه های جمع آوری فاضلاب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: 12 منطقه شهرداری مشهد

کارفرما: شهرداری مشهد

توضیحات پروژه:


هدف طرح: جمع آوري اطلاعات و نقشه برداری ازكانال هاي موجود و مسيل هاي طبيعي و بهسازي شده در سطح 12منطقه مشهد، انجام حوضه بندی و بررسی ظرفيت هيدروليكي كانال های وضع موجود، تهیه سامانه بانک اطلاعاتی GIS

مساحت حوضه آبریز مورد مطالعه : 300 کیلومترمربع

وضعیت پروژه : خاتمه مطالعات