• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

طرح تونل مشترك تاسيسات اطراف حرم مطهر امام رضا (ع)

طرح تونل مشترك تاسيسات اطراف حرم مطهر امام رضا (ع)

نام پروژه: طرح تونل مشترك تاسيسات اطراف حرم مطهر امام رضا (ع)

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: شبکه های جمع آوری فاضلاب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: استان خراسان رضوي- شهر مشهد

کارفرما: شركت عمران و مسكن سازان ثامن

توضیحات پروژه:

نوع خدمات : طراحي و نظارت بر اجرا
هدف اجراي طرح: 
                - ايجاد همـاهنگي و برنامه ريزي در اجراي پروژه هـاي خدمـاتي
                - ارائه خدمات سهل و آسان و پشتيباني خدمات
                - رفع مشكلات ترافيكي بر اثر كنده كاريهاي متعدد
                - سهولت تعمير و تعويض لوله ها و كابلها بدون نياز به حفاري
                - امكان حفاظت فيزيكي تاسيسات از صدمات احتمالي و انجام سرويسهاي مرتب به منظور افزايش عمر تاسيسات
مشخصات كلي تونل مشترك تاسيسات :
                طول تونل: حدود Km 13
                تاسيسات عبوري از تونل: مخابرات، برق، آب
مشخصـات تونـل مشترك تاسيسـات در اولويت بلـوار
اميرالمومنين (ع) :
                طول تونل: دو تونل موازي هر يك به طول 550 متر
                جنس لوله: لوله GRP
                قطر لوله: mm 2800 و mm 3000
                اجزاي طرح: حوضچـه هاي تاسيسـاتي، حوضچه هـاي ارتباطـي، حوضچـه هاي انشعابات ساپورتهاي داخلي در طرفين تونل در 4 رديف تاسيسات درنظر گرفته شده جهت تونل: سيستـم اعـلام حريـق، تلفن، روشنايي و تهويه
 تاريخ شروع مطالعات: 1383