• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

طرح تامین آب و تاسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله مس سونگون (فازIو II)

طرح تامین آب و تاسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله مس سونگون (فازIو II)

نام پروژه: طرح تامین آب و تاسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله مس سونگون (فازIو II)

وضعیت: پروژه های در دست انجام

حوزه فعالیت: سد سازی

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: محدوده معدن مس سونگون در 120 کیلومتری شمال غرب تبریز

کارفرما: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران – شرکت ملی صنایع مس ایران-طرح جامع آب

توضیحات پروژه:

نوع خدمات: مطالعه و نظارت بر اجرا
هدف اجرای طرح: توسعه و ارتقاء سیستم تامین آب و دفع پساب مجتمع  مس سونگون
ترفیع سد باطله و سامانه دفع باطله:

  1 -      ادامه مراحل ترفیع سد باطله تا رقوم نهایی به ارتفاع 187 متر
   2-     دو ایستگاه پمپاژ باطله، جهت انتقال باطله با غلظت 50 درصد با دبی در ایستگاه  1375m3/hr  و فشار پمپاژ 5985Kpa
   3-    دو رشته خط انتقال باطله هر کدام به طول 10Km و قطر 450 و 500 m

سیستم انتقال آب برگشتی:
   1-    دو ایستگاه پمپاژ شناور با دبی 2600m3/hr و هد 160mو ایستگاه دیگر با دبی 2000m3/hr و هد 50m
   2-    خطوط انتقال آب برگشتی فولادی به طول کلی 11Km با قطرهای 900m و 400m
سامانه تامین آب خام از سد اهر:
   1-  دو واحد ایستگاه پمپاژ آب خام با دبی های  320 و420 m3/hr ارتفاع پمپاژ 1260m در سد اهر
   2-    دو رشته خط انتقال فولادی به طول 36Km و قطرهای  400 و 300 m از محل سد اهر تا معدن مس سونگون
سامانه تامین آب خام از سد حاجیلرچای:
   1-    دو ایستگاه پمپاژ با دبی 1266m3/hr و ارتفاع کل پمپاژ 811m
   2-    خط انتقال فولادی به طول 47Km و قطر 650mm از محل سد حاجیلر چای تا معدن مس سونگون
وضعیت پروژه:درحال بهره برداری و اجرا