• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

طراحی, تهیه, نصب, اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (غیرصنعتیEPC)

طراحی, تهیه, نصب, اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (غیرصنعتیEPC)

نام پروژه: طراحی, تهیه, نصب, اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (غیرصنعتیEPC)

وضعیت: پروژه های در دست انجام

حوزه فعالیت: سد سازی

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: استان خوزستان,16 کیلومتری شمال شهر آبادان, بر روی رودخانه کارون

کارفرما: شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

توضیحات پروژه:

نوع خدمات: مشاور کارفرما در پروژه طرح و ساخت

اهداف اجرای طرح:

-کنترل جریانات و اثرات جزر و مدی و جلوگیری از نفوذ آب شور خلیج فارس به رودخانه کارون

-ارتقای کیفیت آب مورد نیاز اراضی کشاورزی منطقه

- ایجاد شرایط لازم جهت توسعه بنادر و کشتیرانی, صنعت کشتی سازی و حمل و نقل دریایی

-اشتغال, گردشگری

-بهبود و توسعه صنایع شیلات

همکار خارجی: شرکت سوئکو

مشخصات پروژه:

نوع سد: بتنی از نوع سدهای انحرافی

طول سازه سد: 235 متر

محفظه معبر (قفل) کشتیرانی: عرض 25 متر, طول 160 متر, عمق 10 متر, مجهز به دو سری دریچه Sector

تراز نرمال: 1/2 متر از سطح دریا

سرریز جریان نرمال: به عرض خالص 40متر, با ظرفیت سرریز 240 متر مکعب بر ثانیه دارای 2 دریچه Vertical lift Gates

سرریز جریان سیلابی : به عرض خالص 120 متر, با ظرفیت 1080 مترکعب بر ثانیه دارای 6 دریچه Vertical lift Gates

حجم کل بتن ریزی: 136000مترمکعب

حجم کل خاکریزی: 1/5 میلیون متر مکعب

وضعیت پروژه: در حال اجرا