• Doosti reservoir dam
  Doosti reservoir dam
 • Bidvaz Reservoir Dam
  Bidvaz Reservoir Dam
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
  Pirtaghi Dam and Powerplant in Ghezelozon area
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
  Endineering, Procurement, Installation,Construction &Operation of Mared Abadan Dam &ship - Lock by EPC Method (EPC)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
 • (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer
  (1 & 2 ) Sungun copper factory`s water supply, pumping installations and tailings disposal and transfer

حفاظـت كيفي منـابع آب دشتهـاي خراسـان شمالـي

حفاظـت كيفي منـابع آب دشتهـاي خراسـان شمالـي

نام پروژه: حفاظـت كيفي منـابع آب دشتهـاي خراسـان شمالـي

وضعیت: پروژه های انجام شده

حوزه فعالیت: شبکه های جمع آوری فاضلاب

تاریخ شروع:

تاریخ اتمام:

مکان انجام: 11 دشت استان خراسان شمالي

کارفرما: شركت آب منطقه اي خراسان شمالي

توضیحات پروژه:

اهداف اجراي طرح:
                •             شناسايي منابع آب (سطحي و زيرزميني)
                •             شناسايي منابع آلاينده
                •             تدوين و طراحي شبكه پايش
                •             ارائه راهكارهـاي مديريتي كاهـش مخاطرات كيفـي منابع آب
مشخصات طرح:
                وسعت: Km2  27460
                تعداد مراكز جمعيتي: شهري: 15 مركز روستايي (بالاي 25 خانوار): 661 مركز
                مساحت اراضي كشاورزي: Km2  7561
                مراكز صنعتي فعال: 162
                مخازن ذخيره و فروش سوختهاي فسيلي: 498 واحد
                تعداد مراكز دفن زباله شهري: 15 مركز
                مراكز كشتارگاهي صنعتي و سنتي: 7 واحد
تاريخ شروع مطالعات: اسفند ماه 1385