• طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
  طرح سد مخزني بيدواز اسفراين
 • طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
  طرح سد دوستي (طرح مشترك ایران و ترکمنستان بر روی رودخانه مرزی هريرود)
 • مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
  مطالعات بهبود کیفیت جریان آب ورودی به دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر)
 • سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
  سـد و نيروگاه پيرتقي در حوضه قزل اوزن
 • طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
  طراحی، تهیه، نصب، اجرا و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی مارد آبادان به روش طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)
 • تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)
  تأمین آب و تأسیسات پمپاژ، انتقال و دفع باطله معدن مس سونگون (فاز I و II)

پروژه انجام مطالعات و عملیات ژئوتکنیک سد جدید باطله مجتمع مس میدوک

پروژه انجام مطالعات و عملیات ژئوتکنیک سد جدید باطله مجتمع مس میدوک
8 شهریور 1402

کارفرما : شرکت ملی صنایع مس ایران
موقعيت مکاني : معدن مس میدوک در 35 کیلومتری شمال شهربابک وتقریباً 45 کیلومتری جنوب شهر انار در استان کرمان
هدف از پروژه :
شرکت مهندسی مشاور طوس آب در این پروژه عهده‌دار انجام مطالعات ژئوتکنيک توسعه ميدوک بمنظور دستيابي به پارامترهاي ژئوتکنيکي مورد نياز براي طراحي سد باطله و تاسيسات وابسته ميباشد. پروژه توسعه ميدوک، انتقال، آبگيري و انباشت باطله حاصل از فرآوري کارخانه تغليظ معدن مس ميدوک در سد باطله جديد در طول زمان بهره برداري را شامل میشود. در اين راستا تأسيسات مربوطه شامل ساختگاه و درياچه سد باطله، ساختگاه سد آبي، خط انتقال باطله به محل تيکنرهاي باطله، ايستگاه پمپاژ آب برگشتي و خط انتقال آب برگشتي از سد به محل تيکنرهاي باطله احداث خواهد شد.
به طور کلي مي توان گفت عمليات ژئوتکنيک پروژه توسعه ميدوک شامل موارد زير ميباشد:
- حفاري گمانه هاي اکتشافي در محل ساختگاه و درياچه سد باطله، ساختگاه سد آبي، مسير خط لوله انتقال باطله و آب، محل تيکنرهاي خميري و پمپ خانه و سازه هاي جنبي و حفر چاهکهاي دستي و ماشيني قرضه.
- اخذ نمونه هاي دست خورده، دست نخورده در آبرفت و منابع قرضه، مغزه گيري مداوم در آبرفت و توده سنگ.
- آزمايشهاي صحرايي تعيين شده در قرارداد.
- آزمايشهاي آزمايشگاهي خاک، سنگ، آب .
- تهيه گزارش
احجام عمليات ژئوتکنيک پيش بيني شده در اين قرارداد حدود 1700 متر حفاري گمانه‌هاي اکتشافي و انجام آزمايشهاي صحرائي لازم در جايگاه سد باطله و آبي و حدود 415 متر حفاري گمانه‌هاي اکتشافي و انجام آزمايشهاي صحرائي لازم در خط انتقال باطله به محل تيکنرهاي باطله، ايستگاه پمپاژ آب برگشتي و خط انتقال آب برگشتي از سد به محل تيکنرهاي باطله وحفر حدود200متر چاهک دستي و ماشيني منابع قرضه ريزدانه و درشت دانه و بتن و آزمايش‌هاي آزمايشگاهي ميباشد.